"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." COVID 20:19

vítejte

KAŽDÉ PONDĚLÍ

17:30

Mládežová klubovna, Kounicova 272/15

“Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.”

– Matouš 28, 19-20

Ježíš

Jsme křesťané a Ježíš Kristus pro nás není sprosté slovo nebo nadávka, ale Bůh a Spasitel. Proto chceme ukazovat na jeho lásku ke všem lidem – i tobě.

Společenství

Chceme, aby se na naší mládeži každý cítil přijatý, prostě aby mohl být sám sebou.  Ať už jsi divný, nebo normální, přijď mezi nás a buď sám sebou!

Víra

Víra v Boha je v dnešní době často opomíjena, ne však u nás! Společně chceme Boha hledat a poznávat.

Bible

Ne nadarmo se jí říká kniha knih. Myslíme si, že je stále aktuální a má nám co říci i v dnešní přetechnizované a uspěchané době.